El APRENDER A CUIDARSE és un taller d’art i educació emocional adreçat a l’alumnat d’Educació Secundària (ESO, Batxillerat).

PER A QUÈ
Com diu la psicoanalista Alice Miller, l’art i el cos expressen allò que la ment no entén. L’experiència artística que posa el cos en el centre, facilita l’estimulació de la imaginació, el desenvolupament de la percepció sensorial i la vivència integral de l’ésser.

La implementació de les tècniques de l’arteràpia als instituts esdevé una potent eina per aprendre a cuidar-se i a cuidar dels altres, així com per a la prevenció del bullying.

OBJECTIUS
• Contribuir al desenvolupament de les habilitats psicoemocionals i socials de la persona en el seu procés d’aprenentatge.
• Fomentar l’autoconeixement, l’expressió de les emocions, l’enfortiment de l’autoestima i les relacions sanes.

METODOLOGIES
A través del treball artístic transdisciplinari, emprant les arts plàstiques, la fotografia, el teatre i el moviment.

DURADA
8-10 sessions com a mínim (1 sessió / setmana).
Horari lectiu i extraescolar.

Per a més info: soy@mericaballero.com