APRENDRE A CUIDAR(SE) és un projecte d’acompanyament psicoemocional des d’una perspectiva sistèmica i a través de les arts, adreçat a tota la comunitat educativa dels centres de secundària –alumnat, professorat i famílies–.

L’objectiu del projecte és facilitar l’autoconeixement i l’autocura, així com fomentar habilitats i recursos a nivell relacional, amb grups d’iguals, mitjançant la participació i la vivència en dinàmiques educatives-artístiques.

Tot i que la cura de la salut mental i emocional són sempre prioritàries, després d’aquests temps de confinament i degut al nou escenari en el que ens trobem arrel del covid-19, creiem que s’està fent més palesa la necessitat de donar més espai per acompanyar totes les emocions i les dificultats que s’han despertat, més enllà de les que la rutina d’abans de l’era-covid ja ens comportava.

Per tot això, des de Baba Col·lectiu oferim un conjunt de propostes adreçades a cada col·lectiu –adolescents, famílies i professorat–, adaptades a les seves característiques i les seves necessitats, des d’un vessant comunitari.

Pots contactar-nos aquí:

babacollectiu@gmail.com | 631 33 12 71 | 660 25 75 95 |

PROJECTES RELACIONATS

LABORATORI ‘SENTIPENSEM’

El Laboratori Sentipensem és un projecte portat a terme a l’Institut Pedagogium Cos, ubicat a Sant Boi de Llobregat. El taller es va concebre com un espai d’acompanyament psicoemocional a través de les arts, adreçat als adolescents de 2n curs de l’ESO del centre.

Portat a terme dins de l’horari lectiu i amb una freqüència setmanal, el taller es va adreçar prioritàriament als i a les adolescents en una situació de malestar més cronificat o en un moment de vulnerabilitat personal.

Per assolir el propòsit de la millora de l’autoconeixement i el foment de les relacions interpersonals saludables, van treballar l’identificació, la integració i la regulació de les emocions, el treball sobre els estereotips, la pròpia diversitat interna, les polaritats emocionals, etc.

Les metodologies artístiques més emprades van ser el dibuix, les arts plàstiques i el teatre. Entre alguns dels seus beneficis, aquests llenguatges van permetre fomentar l’observació, facilitar l’organització i la integració d’idees i sentiments, potenciar la sensorialitat, aumentar l’empatia, ajudar a reflexionar la forma de comunicar-nos, etc.